Контакти

Българска търговско-промишлена палата
Център за фирмено обслужване

1058 София, ул. Искър, 9

Маргарита Дамянова
Директор
тел.: 02 8117 477, 02 988 02 32 стая 307 M.Damyanova@bcci.bg
Консултации
Маргарита Дамянова, Директор тел.: 02 8117 477, 02 988 02 32 стая 307 M.Damyanova@bcci.bg
Преводи
Маргарита Дамянова, Директор тел.: 02 8117 477, 02 8117 479
        02 988 02 32
стая 307 M.Damyanova@bcci.bg
Попълване на документи
  тел.: 02 8117 479 партер M.Damyanova@bcci.bg
Панаири и изложби
Милен Моллов тел.: 02 8117 519 , 02 989 72 40
факс: 02 982 66 26
стая 308 fairs1@bcci.bg
  тел.: 02 8117 428; 02 981 66 26
факс: 02 982 66 26
стая 308 fairs13@bcci.bg
       

 Facebook    LinkedIn   YouTube