Обучения

  • организиране на семинари и курсове за разширяване и усъвършенстване на квалификацията на лицата;
  • усвояване на компетентности за професионално развитие.

Предстоящи обучения:

Практическо обучение - Условия и стъпки за правилно приложение на СИДДО - 31.01.2019

Прозрачност в данъчното облагане и задължителната документация по трансферно ценообразуване - 12.02.2019

Image result for business training

За контакти

 Маргарита Дамянова
 тел.: (02) 8117 477, 988 02 32
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg

 

Декларация за поверителност