Консултантски услуги

 

Консултации по извършване на стопанска дейност

Предлага информация и консултации по:

 • Възможностите за извършване на стопанска дейност на територията на Р България.
  Изготвяне на документи и регистрация на дружества;
 • Предоставяне на бизнес информация и изготвяне на икономически профил за чуждестранни фирми;
 • Консултации относно стандартизация и системи за управление на качеството;
 • Консултации в областта на планиране, развитие и управление на персонала;
 • Обслужване на фирмите при осъществяване на търговска дейност;
 • Информация за патенти, търговски марки и защита на интелектуалната собственост;
 • Консултации по приложението и изискванията на търговски и митнически режим.
consultation
Консултации по правни въпроси

Предоставя:

 • Консултации по правни въпроси. Изготвяне на търговски и специфични договори;
 • Консултации по възникнали спорове от нарушени договорни отношения
Консултации по проекти за финансиране
 • Оказва съдействие при изготвяне на проектни предложения за финансиране. Разработване на бизнес-планове и проекти.
 • Предоставяне на информация и консултации по финансови и застрахователни въпроси, франчайзинга и рисковия капитал.
Консултации по маркетингови проучвания
 • Маркетингови проучвания на вътрешния и международен пазар;
 • Анализ на състоянието и проблемите на отделен сектор, отрасъл или регион;
 • Съдействие при изготвяне на финансови анализи и стратегии за развитие;
 • Информация за състоянието на стокови пазари и цени;
 • Предоставяне на бизнес информация и изготвяне на икономически профил на чуждестранни компании.
Консултации по данъчни въпроси
 • Консултира по въпросите на данъчното, счетоводното и осигурителното законодателство;
 • Оказва помощ и защита на правото на данъкоплатците по издадени от данъчната администрация ревизионни актове.
Тарифа
 
За контакти
 Маргарита Дамянова
 тел.: (02) 8117 477, 988 02 32
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg
 
  Декларация за поверителност