Преводи и легализации

 

Преводи, заверка и легализация на документи

Преводи от български на чужд език и от чужд на български език на документи на физически и юридически лица. Езиците на/от, които се превежда са повече от 20. Извършват се писменни и устни преводи. Писмените преводи се предлагат на хартиен или на електронен носител. От 15.02.2013 г. Центърът притежава сертификат от Остриан Стандартс плюс ГмбХ - Австия за приложение на европейски стандарт EN 15038:2006, касаещ писменни преводачески услуги. На 11 май 2015 г. получи сертификат по стандарт EN ISO 17100:2015-05.

БТПП - ЦПОПКФО има подписан договор с МВнР за извършване на легализирани преводи. Одобрените преводачи са повече от 100. Създаден е екип от професионалисти, които работят при спазване на конфиденциалност. Предоставят се преводи с високо качество в различни области - икономика, право, техника, медицина и т.н.

При предоставяне на преводаческите услуги е организирано комплексно обслужване на клиентите. Извършват се всички видове предварителни заверки на частни и фирмени документи; превод; легализация в Консулски отдел на МВнР; връщане на готовите документи лично или по поща, вкл. електронна, в страната и чужбина, съобразно желанието на клиента.

На клиентите се предлага консултация и изготвяне на търговски документи, превод, легализация и заверка в Консулските отдели на чуждите мисии в страната.

Броят на постоянните клиенти, ползващи преводаческите услуги се увеличава. Това важи преди всичко за фирми, които представят документите си пред партньори и институции в чужбина, участват в различни търгове и конкурси.

Нараства броя на договорите с фирми за предоставяне на преводачески услуги. Дружеството работи с адвокатски кантори от София и страната, на които предоставя услуги относно превод и заверка на документи.

 

Image result for translations
Тарифа
 
За контакти
 Маргарита Дамянова
 тел.: (02) 8117 477, 988 02 32
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg

 

Декларация за поверителност