Консултации по енергиен одит

Уважаеми членове на Българска търговско-промишлена палата,

 

По ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 стартира схема:

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Пълната информация: тук

 

БТПП – Център за фирмено обслужване създаде организация на работа, която да подпомогне своите членове при подготовката на проектните им предложения. Екип от наши и външни експерти е на разположение както за проверка допустимостта Ви като кандидат, така и за разработване на проектно предложение.

Ако се обърнете към нас, Вие получавате като член на БТПП първоначална безплатна консултация във връзка с кандидатстването Ви, както и преференциални цени за подготовка на проекта Ви.

За информация и връзка с нас – E-mail: bcci.centre@bcci.bg; m.damyanova@bcci.bg, тел: 02/8117 477, 02/8117 479.