За нас

Центърът предоставя консултации, преводи, обучения и организиране на изложения и панаири. Дейността е насочена към осигуряване на компетентно и качествено обслужване на клиентите ползващи предлаганите услуги. Основната цел е запазване на постигнатото добро ниво на изпълнение на услугите и традиционно коректните отношения с партньори и клиенти.

Ние Ви предлагаме:
 • Консултации по стопанската дейност
 • Консултации по правни, данъчни и митнически въпроси
 • Консултации по проекти за финансиране
 • Маркетингови проучвания
 • Предоставяне на бизнес информация
 • Преводачески услуги
 • Заверка и легализация на документи
 • Обучения
 • Специализирани и търговски изложения
Нашата философия е:
 • Предоставяне на комплексно обслужване на клиентите
 • Развитие на консултантските услуги като посредник между бизнеса и изискванията на пазара
 • Организиране на изложения като възможност за директна среща с потребителите и развитие на бизнес контакти
 • Поддържане на високо ниво на компетентност на екипа от консултанти и преводачи
 • Гарантиране конфиденциалност на информацията, получена от клиента

В дейността си имаме установена практика за партниране с нашите търговски аташета, чуждите търговски съветници в България, регионални търговско-промишлени палати и камари, браншови организации и асоциации и др., на които редовно изпращаме информация за организираните мероприятия, която те разпространяват до фирми.

 

Декларация за поверителност